Šest druhů běžně používaných tepelně vodivých nanomateriálů

1. Nano diomand

Diamant je materiál s nejvyšší tepelnou vodivostí v přírodě, s tepelnou vodivostí až 2000 W/(mK) při pokojové teplotě, koeficientem tepelné roztažnosti přibližně (0,86±0,1)*10-5/K a izolací při pokojové teplotě. Kromě toho má diamant také vynikající mechanické, akustické, optické, elektrické a chemické vlastnosti, díky čemuž má zjevné výhody v odvodu tepla vysoce výkonných fotoelektrických zařízení, což také naznačuje, že diamant má velký aplikační potenciál v oblasti rozptylu tepla.
2. BN

Krystalová struktura hexaedrického nitridu boru je podobná struktuře grafitové vrstvy.Jedná se o bílý prášek vyznačující se sypkostí, lubrikací, snadnou vstřebatelností a nízkou hmotností. Teoretická hustota je 2,29 g/cm3, tvrdost Mohs 2 a chemické vlastnosti jsou extrémně stabilní. Výrobek má vysokou odolnost proti vlhkosti a lze jej použít v dusíku nebo argon při teplotách do 2800 ℃. Má nejen nízký koeficient tepelné roztažnosti, ale má také vysokou tepelnou vodivost, je nejen dobrým vodičem tepla, ale je typickým elektrickým izolantem. Tepelná vodivost BN byla 730 W/mk za 300 tis.

3. SIC

Chemické vlastnosti karbidu křemíku jsou stabilní a jeho tepelná vodivost je lepší než u jiných polovodičových plniv a jeho tepelná vodivost je dokonce vyšší než u kovu při pokojové teplotě. Výzkumníci z Pekingské univerzity chemické technologie studovali tepelnou vodivost oxidu hlinitého a karbidu křemíku. zesílený silikonový kaučuk.Výsledky ukazují, že tepelná vodivost silikonového kaučuku se zvyšuje s nárůstem množství karbidu křemíku.Při stejném množství karbidu křemíku je tepelná vodivost křemíkového kaučuku vyztuženého malou velikostí částic větší než velká velikost částic .

4. ALN

Nitrid hliníku je atomový krystal a může existovat stabilně při vysoké teplotě 2200 ℃.S dobrou tepelnou vodivostí a malým koeficientem tepelné roztažnosti je to dobrý tepelně odolný rázový materiál. Tepelná vodivost nitridu hliníku je 320 W· (m·K) -1, což se blíží tepelné vodivosti oxidu boru a karbid křemíku a více než 5krát vyšší než u oxidu hlinitého.
Směr aplikace: termální silikagelový systém, termální plastový systém, termální systém epoxidové pryskyřice, termální keramické výrobky.

5. AL2O3

Alumina je druh multifunkčního anorganického plniva s velkou tepelnou vodivostí, dielektrickou konstantou a lepší odolností proti opotřebení, široce používaný v pryžových kompozitních materiálech, jako je silikagel, zalévací tmel, epoxidová pryskyřice, plast, pryžová tepelná vodivost, tepelně vodivý plast , silikonové mazivo, keramika odvádějící teplo a další materiály. V praxi lze plnivo Al2O3 použít samostatně nebo ve směsi s jinými plnivy, jako je AIN, BN atd.

6.Uhlíkové nanotrubice

Tepelná vodivost uhlíkových nanotrubic je 3000 W· (m·K) -1, 5krát větší než u mědi. Uhlíkové nanotrubice mohou výrazně zlepšit tepelnou vodivost, vodivost a fyzikální vlastnosti pryže a její vyztužení a tepelná vodivost je lepší než u tradičních plniva, jako jsou saze, uhlíková vlákna a skelná vlákna.


Pošlete nám svou zprávu:

Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji