Podmazivanje

Upotreba nano bakrenog praha kao krute maziva jedan je od primjera primjene nano-materijala. Izuzetno fini bakreni prah može se raspršiti u raznim mazivima na odgovarajući način kako bi se dobila stabilna suspenzija. Ovo ulje sadrži milijune ultrafinih čestica metalnog praha po litri. Kombiniraju se s čvrstim tvarima kako bi stvorili glatki zaštitni sloj koji također ispunjava mikro ogrebotine, što uvelike smanjuje trenje i trošenje, posebno pod velikim opterećenjem, uvjetima niske brzine i vibracijama na visokim temperaturama. Trenutno se aditivi za mazivo ulje s nano bakrenim prahom prodaju u zemlji i inozemstvu.