បន្តពូជ

ម្សៅប្រាក់មានបរិមាណច្រើនតិចដោយសារតែដង់ស៊ីតេទាបនិងផ្ទៃជាក់លាក់ជាក់លាក់គឺជាឧបករណ៍បំពេញដ៏ល្អសម្រាប់ការរៀបចំថ្នាំកូតដែលធ្វើពីអេឡិចត្រូនិចនិងថ្នាំកូតការពារអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលមានជាតិរាវល្អទប់ទល់នឹងកន្លែងនិងផ្ទៃបាញ់ធំ។

ចំពោះម្សៅប្រាក់ភក់សមាមាត្រដែលមានកំរិតទាបហុងវ៉ូណូណូបានដឹងពីការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំហើយសមត្ថភាពផលិតអាចបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជនផ្សេងៗគ្នា។