Diş bagyşlanan 3 Mol Yttria durnuklaşdyrylan Zirkoniýa tozy, 3YSZ Nanoparticle

Gysga düşündiriş:

3YSZ ýtrium oksidi durnuklaşdyrylan zirkoniýa diş lukmançylygynda has giňden ulanylýar. 3Y-ZRO2 ýtrium oksidi durnukly tetrod fazasy nano zirkoniýa (HW-U703) iň köp ulanylýan biomedikal materialdyr. Highokary güýç, ýokary döwük berkligi, owadan görnüşi


Haryt maglumatlary

 

Harydyň ady Yttria durnuklaşdyrylan Zirkoniýa tozy
NOOK U703
Arassalygy (%) ZrO2-94.7%
Surfaceörite ýer meýdany (m2 / g) 10-20
Kristal görnüşi Tetragonal
Daş görnüşi we reňki Ak gaty poroşok
Bölejikleriň ululygy 70-80nm, 300-500nm, 1-3um ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk
Baha standarty Senagat derejesi
Eltip bermek Fedex, DHL, TNT, EMS

 

Bellik: nano bölejiginiň ulanyjy talaplaryna laýyklykda dürli ölçegli önümleri hödürläp bileris.

Arza ugry:

Diş, bioceramika, takyk keramika, keramiki pyçak we ş.m.

Yttria durnuklaşdyrylan zirkoniýa stomatologiýada giňden ulanylýar.3Y-ZrO2 (HW-U703) iň köp ulanylýan biomedikal materialdyr. U703-iň häsiýetnamalary diňe bir ýokary döwük güýjünde (> 1000 MPa) we ýokary döwük berkliginde däl (> 10 MPa · m1 / 2). haýal döwükleriň emele gelişini azaltmak, şeýle hem adam dişleriniň reňkine we ýagtylygyna laýyk bolup bilýän bu reňkli zirkon keramikasynyň has gowy estetikasynda.

Müşderiniň hakyky arzasyna laýyklykda diş zirkon tozy, diş zirkoniýa granulasiýa tozy we diş farfor bloky bilen üpjün edip bileris.Aýratyn jikme-jiklikler bilen tanyşmak üçin hoş geldiňiz. 

Saklamak şertleri

Bu önüm gurak, salkyn we daşky gurşawyň möhürlenmeginde saklanmalydyr, howa täsir edip bilmez, adaty harytlaryň daşalmagyna görä agyr basyşdan gaça durmalydyr.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň